Home Werkwijze Psychologie

Psychologie

De verwerking van het onderzoek neemt ongeveer 1 week tijd in beslag. Er wordt nadien een nieuwe afspraak gemaakt met de ouders waarbij de resultaten worden toegelicht. De uitslag van het intelligentieonderzoek staat niet op zichzelf. Factoren als motivatie, concentratie,… spelen ook een belangrijke rol. Indien nodig en in overleg kunnen bijkomende onderzoeken plaatsvinden.

Diverse redenen kunnen maken dat u een afspraak niet kan nakomen. Een onderzoek dat 24 uur op voorhand wordt afgebeld, wordt niet aangerekend. Indien de afwezigheid laattijdig wordt gemeld, rekenen we de volledige afspraak aan.

Maak een afspraak

Neem contact op met onze psychologisch consulente.