Home Logopedie

Logopedie

Praktijk Login

Rekenen

In ons dagelijks leven moeten we vlot en foutloos kunnen rekenen. Bij sommige kinderen is de ontwikkeling van deze vaardigheid niet vanzelfsprekend. Rekenproblemen kunnen zich bij ieder aspect van het rekenen voordoen: hoofdrekenen, rekentaal, toepassingen, … Op een speelse manier ontrafelen we de hinderpalen.

Praktijk Login

Lezen

Sommige kinderen komen trager tot lezen en/of blijven te veel fouten lezen. De moeilijkheden situeren zich vaak op het vlak van het automatiseren van de verschillende leesprocessen en vaardigheden. Samen met je kind gaan we stap voor stap op zoek naar het juiste oefenniveau om nadien over te stappen naar hogere leesniveaus. Het leesplezier verhogen staat gedurende de therapie centraal.

Logopedie Psychologie Lier

Schrijven

De vele spellingregels en de daarbij horende uitzonderingen maken dat de vaardigheid om woorden correct te spellen voor velen geen evidentie is. We vertrekken daarom altijd bij eerste spellingregels waar het kind moeite mee heeft en gaan zo stap voor stap over naar moeilijkere regels. Auditieve analyse en synthese kunnen hierbij ook aan bod komen.

Logopedie Psychologie Lier

Articulatie

Sommige kinderen hebben moeite met de uitspraak van bepaalde klanken, wat maakt dat ze moeilijk te verstaan zijn. Bij fonetische articulatiestoornissen ligt de klemtoon op het afleren van de foutieve en het aanleren van de juiste motorische beweging. Bij fonologische articulatiestoornissen leggen we de nadruk op de betekenis van woorden. We vragen de ouders om als co-therapeut de aangeleerde klanken verder in te oefenen tijdens dagelijkse spreeksituaties.

Logopedie Psychologie Lier

Taal

Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling trager of verstoord. Ze gebruiken slechts een beperkte woordenschat, maken geen, erg korte of foutieve zinnen, begrijpen onvoldoende, enz. Ook hier gaan we op een speelse manier mee aan de slag. We vinden het belangrijk om op een enthousiaste en speelse manier met je kind te werken, zodat het zich veilig voelt en graag naar de sessies komt. Op die manier boeken we de grootste vooruitgang.

Praktijk Login

Tarieven

Bij LOGIN volgen we de honoraria voor geconventioneerde logopedisten, vastgelegd door het RIZIV. Als je kind een IQ-cijfer heeft hoger dan 85, kun je voor logopediebehandelingen rond taal een terugbetaling krijgen via het ziekenfonds. Het IQ moet aangetoond worden met een gecertifieerde test. LOGIN kan deze test afnemen.

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Neem contact op voor een logopedisch onderzoek.