Multidisciplinaire praktijk

 • Gaat lezen of rekenen niet van een leien dakje?
 • Verloopt de taalontwikkeling wat trager?
 • Vindt je kind het moeilijk om klanken uit te spreken?
 • Heb je een IQ-onderzoek van je kind nodig?
 • Zijn er moeilijkheden met allerlei dagelijkse activiteiten?
 • Ervaar je aandachts- of werkhoudingsproblemen?
 • Ben je het eindeloze diëten en regels volgen beu?
 • Wil je weten wat je kan eten als je diabetes hebt?
 • ….

Voor preventie, diagnose, behandeling en follow-up kan je bij LOGIN terecht.
We streven naar een kwaliteitsvolle en efficiënte therapie op maat. Bovendien staat het welbevinden steeds op de eerste plaats.

Praktijk LOGIN

Contacteer ons

Neem contact op voor een eerste kennismaking en/of een onderzoek.

Rekenen

Stoornissen bij rekenvaardigheden

Meer weten

Lezen

Moeilijkheden met leesvaardigheden

Meer weten

Schrijven

Problemen binnen de spellingsvaardigheden

Meer weten

Articulatie

Behandeling van afwijkende articulatie

Meer weten

Taal

Vertraagd of afwijkende taalontwikkeling

Meer weten

Ergotherapie

Hulp bij allerlei dagelijkse activiteiten

Meer weten

IQ-onderzoek

Onderzoek naar de cognitieve vaardigheden

Meer weten

Diëtetiek

Op weg naar een gezonde levensstijl

Meer weten

Diabetes

Advies en begeleiding bij suikerziekte

Meer weten

Werkwijze

Voor behandelingen waarvoor tussenkomst van de ziekteverzekering is voorzien, dient een aanvraag te gebeuren bij de mutualiteit. Wij helpen je steeds bij het samenstellen van dit dossier. Volgende stappen worden chronologisch doorlopen:

 • Aanmelding
 • Verslag
 • Behandeling
Werkwijze