Multidisciplinaire praktijk

  • Gaat lezen of rekenen niet van een leien dakje?
  • Verloopt de taalontwikkeling wat trager?
  • Vindt je kind het moeilijk om klanken uit te spreken?
  • Heb je een IQ-onderzoek van je kind nodig?
  • Zijn er moeilijkheden met allerlei dagelijkse activiteiten?
  • Ervaar je aandachts- of werkhoudingsproblemen?
  • ….

Voor preventie, diagnose, behandeling en follow-up kan je bij praktijk LOGIN terecht.
We streven naar een kwaliteitsvolle en efficiƫnte therapie op maat. Bovendien staat het welbevinden steeds op de eerste plaats.

Contacteer ons

Neem contact op voor een eerste kennismaking en/of een onderzoek.

Rekenen

Stoornissen bij rekenvaardigheden

Meer weten

Lezen

Moeilijkheden met leesvaardigheden

Meer weten

Schrijven

Problemen binnen de spellingsvaardigheden

Meer weten

Articulatie

Behandeling van afwijkende articulatie

Meer weten

Taal

Vertraagd of afwijkende taalontwikkeling

Meer weten

Ergotherapie

Hulp bij allerlei dagelijkse activiteiten

Meer weten

IQ-onderzoek

Onderzoek naar de cognitieve vaardigheden

Meer weten

TYP 10

Leren typen in een handomdraai

Meer weten

OMFT

Behandeling van afwijkende mondgewoonten

Meer weten

Dysartrie

Behandeling van verworven spraakstoornissen

Meer weten

Afasie

Behandeling van verworven taalstoornissen

Meer weten

Stem

Behandeling van stemproblemen

Meer weten

Werkwijze

Voor behandelingen waarvoor tussenkomst van de ziekteverzekering is voorzien, dient een aanvraag te gebeuren bij de mutualiteit. Wij helpen je steeds bij het samenstellen van dit dossier. Volgende stappen worden chronologisch doorlopen:

  • Aanmelding
  • Verslag
  • Behandeling
Werkwijze