Home Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie hangt sterk samen met logopedie. Bij logopedie staat o.a. spraak, taal en schoolse vaardigheden centraal. Bij ergotherapie is voornamelijk het ‘doen’ belangrijk. Ergotherapeuten gaan behandelen, begeleiden en adviseren in de uitvoering van allerlei dagelijkse activiteiten.

Kinderen en jongeren

De ergotherapeutische behandeling bij kinderen is vrij breed, maar richt zich voornamelijk tot kinderen die problemen hebben met volgende activiteiten:

  • Schrijfmotoriek: wisselende/foutieve pengreep, te harde pendruk, onvoldoende lateralisatie, foutieve/krampachtige schrijfhouding, slordig handschrift,…
  • Kleuter- en schoolse vaardigheden: moeite met knippen, plakken, kleuren, schrijven en met het aanleren van nieuwe vaardigheden,…
  • Psychomotoriek: grove/fijne motoriek, lichaamscontrole, grafomotoriek,…
  • Cognitie: executieve functies, aandacht en geheugen,…
  • Zintuiglijk leren: zwakke concentratie,…
  • Zelfredzaamheid

Volwassenen en ouderen

Naast kinderen begeleiden ergotherapeuten ook volwassenen en ouderen. Bij deze doelgroep richt ergotherapie zich voornamelijk tot personen die moeilijkheden ondervinden met volgende activiteiten:

  • Motorische revalidatie: grove/fijne motoriek, schrijfmotoriek,…
  • Cognitieve revalidatie: executieve functies, aandacht en geheugen,…
  • Zelfredzaamheid: hulp bij dagelijkse activiteiten,…
  • Hulpmiddelenadvies

Maak een afspraak

Neem contact op met onze ergotherapeute.