Home Werkwijze Logopedie

Logopedie

Tijdens de eerste afspraak starten we met een anamnesegesprek met de ouders om de hulpvraag in kaart te brengen. We nemen in functie van de problematiek van je kind een aantal logopedische testen af. De resultaten worden verwerkt in een aanvangsbilan en bespreken dit met de ouders. Vervolgens informeren we je over de verdere procedure en maak je opnieuw een afspraak voor een voorschrift logopedie.

De ouders bezorgen alle documenten aan het ziekenfonds. Het is de adviserend geneesheer van het ziekenfonds die beslist of je in aanmerking komt voor terugbetaling. Zowel de ouders als de logopedist worden op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Na één jaar moeten we een nieuwe test afnemen om na te gaan hoe je kind geëvolueerd is. Voor deze test heb je een voorschrift voor een logopedisch evolutieonderzoek nodig. We verwerken de gegevens van dit onderzoek in een evolutieverslag dat opnieuw overgemaakt wordt aan de adviserend geneesheer.

Praktijk LOGIN is geconventioneerd. Wij volgen dus de honorariatarieven die vastgelegd zijn door het RIZIV. Bij een goedkeuring door het ziekenfonds, krijg je 75% van het honorarium terugbetaald.

Maak een afspraak

Neem contact op voor een logopedisch onderzoek.